خداحافظی با “اقتصاد مقاومتی” در ترمینال “سلام”...

در حالی طبق مصوبه دولت خرید هر نوع کالای خارجی دارای مشابه تولید داخل برای دستگاه‌های دولتی ممنوع است که وزارت راه به‌عنوان کارفرما در پروژه ترمینال سلام مجوز خرید تجهیزات خارجی دارای مشابه تولید داخ...