حل مشکل فنی پست بانک در واریز یارانه

مدیر امور فناوری اطلاعات پست بانک اعلام کرد: به علت اشکال فنی در ستون مبالغ CD یارانه ها، دیشب عملیات واریز یارانه در این بانک انجام نشد ولی با حل مشکل اکنون یارانه ها در حال واریز به حساب یارانه بگی...