مطالبات بخش خصوصی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی...

رئیس اتاق بازرگانی تهران به تشریح مهمترین مطالبات بخش خصوصی از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداخت که از جمله آن می‌توان به سامان‌دهی مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای، منطقی کردن قیمت حامل‌های انرژی، تک نرخی...