مشکل “بیکاری” و “رکود” در کشور داریم...

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بیکاری از عمده‌ترین مشکلات کشور است که باید آن را حل کرد گفت: برخی در پساتحریم‌ها دنبال دزدی بودند از قوه قضاییه می‌خواهیم مقابل این متجاوزان به مال مردم لحظه ای درنگ نکند زی...