رحمتی که بارید؛ مشکلی که پابرجاست

بارندگی‌هایی اخیر گرچه توانست ۱٫۵ میلیارد مترمکعب به ذخیره آب کشور کمک کند، اما موفق نشد غول بزرگ بحران آبی کشور را شکست دهد و همچنان این بحران عظیم گریبان‌گیر کشور است و جز با یک بسیج همگانی قابل شک...