خطرات و مزایای استفاده ایران از یورو به جای دلار درمعاملات...

صاحبنظران بین المللی درباره اظهارنظر اخیر «بیژن زنگنه» وزیر نفت کشورمان که اعلام کرده بود ایران نفت خود را در بازارهای جهانی به یورو می فروشد، در تحلیل های جداگانه به خطرات و مزایای این اقدام برای ا...