۹۰ برابر شدن قیمت مسکن در ۲۰ سال

عقبایی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود قیمت مسکن در سال جاری حدود ۱۳ درصد رشد داشته است، گفت: بنده این موضوع را تأیید نمی‌کنم چرا که در سال ۹۵ شاهد افزایش قیمت نبودیم و حتی در برخی از بافت‌ها قیمت...