آغاز ساخت آزادراه کنارگذر شرق اصفهان با حضور 2 وزیر...

عملیات اجرایی آزاد راه کنارگذر شرق اصفهان روز پنجشنبه با حضور وزیران راه و شهرسازی و تعاون کار و امور اجتماعی آغاز شد. بزرگراهی به طول ۹۳ کیلومتر که از آزاد راه نطنز – کاشان – اصفهان آغاز و به آزاد ر...