بازار داغ مسافرت های هوایی در تیرماه

در تیرماه امسال ۴ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۳۱۲ مسافر از طریق فرودگاه های ایران پذیرش و اعزام شدند در حالی که در زمان مشابه سال گذشته ۳ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۸۳۲ مسافر اعزام و پذیرش شدند. این آمار حاکی از رش...