محسن نصری

دشمن دست به دامن فتنه اقتصاد

دکتر «محسن نصری»، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار اقتصادپرس پروژه نفوذ را محور مهم جنگ نرم دانست و اظهار کرد: اگر به جریان دشمنان انقلاب و نظام دقت کنیم، پس از آنکه در دوره جنگ سخت ک...
ناهنجاری های اجتماعی

تاثیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر ناهنجاری های اجتماعی...

براساس فرمایشات مقام معظم رهبری اگر مسائل اقتصادی کشور حل شود مسائل فرهنگی، تبعات اجتماعی و ناهنجاری های آن نیز به آسانی قابل حل شدن است و روبنای مشکلات کشور به مسایل اقتصادی بازمی گردد....