وعده برقی‌ها برای رسیدن به سود کلان

تلفات شبکه برق که کاهشش چندین‌سال است جزو برنامه‌های مدون وزارت نیرو تبیین شده، امسال براساس وعده‌های مسئولان قرار است تک‌رقمی شود که به تبع این موضوع نیز سود میلیاردی عاید این صنعت خواهد شد....

مسئولان نمایش‌های جبهه فرهنگی انقلاب را نادیده می‌گیرند...

معضل مهم تئاتر کشور، نبود مخاطبان کافی است و باید به دنبال ریشه های این نوع فاصله میان آثاری که به نمایش درمی آیند با مردمی رسید که چندان فضا و محیط و نوع نمایش های امروز تئاتر را نمی پسندند و از این...