قراردادهای جدید نفتی برگشت خورد!

وطن امروز درباره قراردادهای جدید نفتی نوشته است:‌ اخبار جدیدی همچنان از جلسه غیرعلنی اخیر مجلس با وزیر نفت به گوش می‌رسد تا ابعاد تازه‌ای از چگونگی بی‌نتیجه ماندن این جلسه آشکار شود؛ اخباری که راز گر...