نساجی ترکیه از رونق افتاد

فعالان بخش نساجی ترکیه به دلیل شرایط نامطلوب این کشور به دنبال جایگزین کردند سرمایه‌های خود هستند که این را می‌توان از بررسی بازار ایران دریافت. ...