مردم کاهش تورم را لمس نمی کنند

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به تفاهم نسبی رسیدند؛ نمونه‌اش همین نرخ تورم تیرماه است که از سوی هر دو مرجع حدود ۹ درصد اعلام شد. پیشتر اما در اغلب ارقام اعلامی از سوی این دو مرجع آماری...

روزه سکوت سازمان حمایت در قبال گرانفروشی‌ها...

چند وقتی است شاهد سکوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان به عنوان مرجع ذی‌صلاح در حمایت از حقوق تضییع شده مردم در مسائل اقتصادی هستیم؛ سکوتی که گویا به سیاستی تعریف شده برای این سازمان در قبال گران‌فروشی‌ و ...