مردم ترکیه باتبدیل دلار به لیر ترک از اقتصادملی حمایت کردند...

معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه گفت: مردم ترکیه نه تنها با ریختن به خیابانها به مبارزه با کودتاگران پرداختند، بلکه با تبدیل کردن بیش از ۹ میلیارد دلار از پس اندازهای ارزی خود به لیرترک،حمایت خود از ثبا...