حل مشکلات اقتصادی و بیکاری بدون اصلاح نظام بانکی ممکن نیست...

آیت‌الله مکارم‌شیرازی با ابراز تاسف از مشکلات عدیده نظام بانکی، حل مشکلات اقتصادی و بیکاری در کشور را در گرو اصلاح سیستم بانکی دانست و از طرحی که به همین منظور در دستور کار مجلس قرار گرفته اعلام حمای...