سیاست غلط دولت در واردات واگن دست دوم

مدیرعامل ایریکو با انتقاد از واردات واگن دست دوم از رده خارج شده توسط شرکت های حمل و نقل ریلی، گفت: در حال حاضر تقریبا ۲۵ درصد فعالیت واگن سازان فعال است و حمایت ها از این بخش بسیار کم است. ...