9 خواسته بر زمین مانده قشر کارگر

بیانیه ۹ماده‌ای کارگران که در روز جهانی کارگر قرائت شد تا هفته دولت بر زمین ماند و هیچ دستاورد اجرایی در میان انبوه گزارش‌های هفته دولت خبر از اجرایی شدن بندهای این بیانیه کارگری نداد. ...

اصلاح قراردادها مهمترین مطالبه کارگران از دولت...

اصلاح قراردادهای موقت کار از طریق اجرای کامل تبصره‌های۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار، حمایت از کالاهای ایرانی وعملیاتی شدن تولید و اقتصاد مقاومتی،توجه به بیکاری واحدهای تولیدی مهمترین خواسته کارگران در راهپی...