تداوم چالش‌های مدیریتی در پردیس

جلسه مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید به ریاست نریمان (معاون وزیر راه و شهرسازی) لحظاتی پیش برای انتخاب سرپرست جدید شهر پردیس آغاز شده و این مجمع در حال بررسی بر روی دو گزینه برای قبول سرپرست شهر جد...