تکلیف IPC فردا مشخص می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بررسی مدل جدید قرادادهای نفتی ایران در جلسه فردای هیئت دولت گفت: پس از تصویب IPC در هیئت دولت، تلاش می کنیم مدل جدید قرادادهای نفتی ایران را ۶ ماهه به قرارداد ...