منابع قرض‌الحسنه به عقدمدیران بانکی درآمده نه زوج‌‌های جوان...

روزنامه جوان درباره وام ازدواج گزارش داده است: منابع قرض‌الحسنه بانکی در پایان خرداد ماه در حالی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که با یک چهارم این منابع می‌توان یک میلیون وام ۱۰ میلیون تومانی...