نفود کمپانیهای بذر تراریخته در کشورهای در حال توسعه...

در حالی که محصولات تراریخته (دست‌کاری شده ژنتیکی) با رنگ و لعاب تکنولوژی اما با هزاران شبهه سرطان زایی عرضه می‌شود، کمپانیهای چند ملیتی تراریخته به خاطر نیاز سالانه به تهیه بذر در ارکان سیاسی کشورهای...