جزئیات ۵۵۵ هزار شکایت ازدستمزد/اختلاف۹۳۴هزار نفر درمحیط کار...

تعداد پرونده‌های اختلافات شغلی در بازار کار ایران به مرز یک میلیون مورد رسیده که ۵۵۵ هزار مورد از آن تنها مربوط به مباحث مربوط به دستمزد، حق مسکن، حق عائله‌مندی، تفاوت مزد، عیدی و پاداش است. ...