اختصاص۲میلیون یورو برای”پیشبرد برنامه‌های مشارکتی با ایران”...

وزیر کشاورزی رومانی از اختصاص ۲ میلیون یورو بودجه برای پیشبرد برنامه‌های مشارکتی با ایران خبر داد و گفت: تولید کنندگان ایران به شرط رعایت استانداردهای آفت‌کش‌های شیمیایی محصولات کشاورزی می‌توانند از ...

افزایش ۲درصدی تولیدات کشاورزی باتوسعه دیم طی ۵ سال آینده...

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قرارداد مشترک ایران با سازمان جهانی ایکاردا برای توسعه کشت دیم در ایران گفت: در دوره‌ای ۵ ساله و در سطحی بالغ بر ۲ میلیون هکتار توسعه کشت دیم و افزایش ۲۵ درصدی تولید فرا...

برنامه ویژه حجتی برای صنایع غذایی و بازاریابی...

وزیر جهاد کشاورزی توسعه شرکت‌های کشت و صنعت و تولید زنجیره‌ای در بخش کشاورزی را اولویت این وزارتخانه در سال جاری عنوان و اعلام کرد کرد: به طور ویژه برنامه‌هایی برای صنایع غذایی، فرآوری، بسته‌بندی و ب...

فشارها بر حجتی کارساز شد

با نامه وزیرجهادکشاورزی به وزیر اقتصاد و امور دارایی "ورود موقت"گندم، شکر و روغن خام به کشور و به شرط صادرات مجدد و عدم نشت در بازار داخلی، آزاد شد تا فشارها بر حجتی کارساز شود. ...