آئین‌نامه تشویق به بازگشت به کار در حال تدوین است...

یک مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری در کاریابی‌ها فعلا هزینه‌ای دریافت نمی‌شود،گفت: برای ایجاد مشوق برای کارفرمایان با سازمان بازرسی کشور د...