بانک مسکن32هزارمیلیاردریال تسهیلات به حوزه ساختمان پرداخت...

مدیرعامل بانک مسکن می گوید، این بانک در چهار ماه نخست امسال بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرده است که نسبت به رقم ۱۹۹۸۴ هزار میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل رشد ۶۲ د...