دلایل عقب‌نشینی بانک‌ها برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی...

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: «کاهش نرخ سود بانکی باید تدریجی و متناسب با برخی از ابزارهای دیگر اقتصادی اتفاق بیفتد؛ یعنی ایجاد رونق باعث شود پول به جریان بیفتد و گردش عادی خود را پیدا کند.» ...