20 نکته از نگرانی‌ها و هشدارهای 4 کارشناس برجسته اقتصادی...

در میزگرد شورای سیاست‌گذاری هفته‌نامه تجارت‌فردا که امروز منتشر شده، چهار کارشناس برجسته اقتصادی ایران از نگرانی‌های خود سخن می‌گویند و هشدارهایی را نسبت به آینده اقتصاد ابراز می‌کنند. ...