دشمن ۳ بخش علم، فرهنگ و اقتصاد ایران را نشانه گرفته است...

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت:‌ دشمن ۳ موضوع علم، فرهنگ و اقتصاد را نشانه گرفته است، اما مدیریت جهادی می‌تواند با این نفوذها مقابله کند همانطور که در اوایل انقلاب و شروع جنگ تحمیلی مدیریت جه...