چرا ترکیه در ایران نیروگاه می‌سازد اما بخش خصوصی داخلی نه؟...

چندی پیش معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعلام کرد که قرار است ترکیه ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه در ایران احداث کند که بخش خصوصی دلیل این مساله را وجود بدهی‌های وزارت نیرو و عدم تمایل بخش خصوصی برای سرما...