نیکوکاران 2.5 میلیارد تومان به آبخیزداری کمک کردند...

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری معاونت آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: سال گذشته خیران مبلغ ۲٫۵ میلیارد تومان در حوزه‌های آبخیز فارس، هرمزگان و بوشهر هزینه کردند که این مو...