غبار حاشیه‌ها بر معیشت مردم

دشمن درصدد است که با ایجاد دو قطبی کاذب «آرمان - معیشت» این دو را از هم جدا کرده و القا کند که آرمان با معیشت در یکجا نخواهد گنجید و مردم برای دست‌یابی به معیشت و پیشرفت اقتصادی باید از آرمان خود بگذ...

حصر خانگی بهترین مجازات سران فتنه است

پرونده فتنه ۸۸ سالهاست که بسته شده اما این نظام هیچ گاه از فتنه و توطئه در امان نخواهد ماند زیرا جمهوری اسلامی ایران رویکردی استکبارستیزانه داشته و حاضر نیست در برابر قدرت های جهان سرتعظیم فرو بیاورد...