اقتصاد مقاومتی عصاره انقلاب اسلامی در بعد اقتصادی است...

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم تودیع افخمی‌راد از سمت ریاست سازمان توسعه تجارت و معارفه مجتبی خسروتاج در این سمت، گفت: عصاره انقلاب اسلامی در بعد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است که به درستی از سوی رهبر...

شاهد فاجعه در بخش صنعت هستیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی یکی از نقاط ضعف ماست، گفت:‌ به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شاهد فاجعه هستیم. ...