چرا مردم به دستمزدهای کلان مجریان تلویزیون اعتراض نمی‌کنند؟...

محمدحسین واقف این پرسش را مطرح می‌کند که چرا مردم به دستمزدهای کلان برخی از مجریان تلویزیون اعتراض نمی‌کنند، اما درآمد خودشان را با کسانی که کارشان به مراتب پیچیده‌تر از کار مجریان تلویزیون است، مقای...