افتتاح کوچک‌ترین پتروشیمی دولت دهم توسط رئیس دولت یازدهم...

وزیرنفت درحالی سه سال قبل از جهش توسعه پتروشیمی در دولت یازدهم خبر داده بود که رئیس جمهور یکی از کوچکترین طرح‌های پتروشیمی را که بخش عمده مراحل ساخت آن در دولت دهم انجام شده بود، افتتاح کرد. ...