محسن نصری

دشمن دست به دامن فتنه اقتصاد

دکتر «محسن نصری»، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار اقتصادپرس پروژه نفوذ را محور مهم جنگ نرم دانست و اظهار کرد: اگر به جریان دشمنان انقلاب و نظام دقت کنیم، پس از آنکه در دوره جنگ سخت ک...