ایران 250 هزار تن شکر خام برزیلی خرید

منابع بازرگانی اعلام کردند واردکنندگان ایرانی در نخستین خریدشان از زمان برداشته شدن تحریمهای بین المللی علیه تهران در ماه ژانویه، حداقل ۲۵۰ هزار تن شکر خام برزیلی خریداری کردند. ...