دلایل مشکلات بانکی برخی ایرانیان مقیم چین...

برخی ایرانیان مقیم چین از نحوه عملکرد بانک‌های چینی ناراضی هستند و می‌گویند"بانک‌های چینی حساب‌های آن‌ها را مسدود می‌کنند و در انجام کارها و امور عادی بانکی مانند جابجایی پول مانع ایجاد می‌کنند" که ب...