تعاون هنوز به سهم ۵ درصدی در اقتصاد هم نرسیده است...

رئیس فراکسیون تعاون مجلس دهم با اشاره به اینکه مجلس تاکنون در هیچ چیزی برای تعاونی‌ها از لحاظ قانون گذاری کم نگذاشته است گفت: تعاونی‌های فعال در عرصه ساختمان باید نقاط ضعف خود را در آستانه تدوین برنا...

فرمان اشتغالی مقام معظم رهبری/دولت و مجلس فقط شنونده نباشند...

مقام معظم رهبری با تاکید برلزوم حل مشکل رکودواشتغال و بیان اینکه خجلت نظام از بیکاری جوان از شرمندگی وی در خانواده‌اش بیشتر است، خطاب به دولت و مجلس فرمودند درباره حل این مشکلات اقدام کنند. ...

بررسی اولویت های اقتصادی مجلس دهم

مجلس دهم، نباید شأن و جایگاه خود را در نظارت و کنترل امور نظام و دولت، فدای خواست جریان‌های سیاسی کند. مجلس مردمی می تواند در تحقق مطالبات حقیقی جامعه و برآورده ساختن مصالح نظام توفیق یابد....

وضعیت اشتغال و معیشت عامل عدم اعتماد مردم به مجلس نهم...

اقتصادپرس: هفته گذشته عمر مجلس نهم به پایان رسید و مجلس دهم تازه نفس، شنبه همین هفته، کرسی های سبز بهارستان را تحویل نمایندگان ملت داد. بیش از ۷۵ درصد نمایندگان مجلس نهم به مجلس دهم راه نیافتند و بسی...