دادستان تهران: پرونده بابک زنجانی کوه یخ فساد است...

دادستان تهران جعفری دولت‌آبادی پرونده اتهامی بابک زنجانی را به کوه یخی فساد تشبیه کرد که تنها بخش کوچکی از آن آب شده و ابراز امیدواری کرد با ادامه یافتن تحقیقات، معلوم شودکه بابک زنجانی چه کسی بوده و...