بی مهری دولت با مترو اپیدمی شده است

مدیر عامل شرکت مترو تهران با اشاره به اینکه بی مهری دولت با مترو اپیدمی شده است و دولت به دولت به ارث می‌‌‌رسد، گفت: مترو از خرید ایرباس واجب‌تر است، ایرباس را مدیران و پولدارها سوار می‌شوند اما مترو...