تولید گاز فاز 19 پارس جنوبی به 18 میلیون متر مکعب رسید...

مجری طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی گفت: با افزایش برداشت گاز از سکوهای دریایی و انجام مراحل تکمیلی در واحدهای فرایندی فاز ۱۹، تولید و شیرین سازی گاز در این طرح در حال توسعه به ۱۸میلیون متر مکعب در روز ...