نخ تسبیح مبادلات تجاری ایران بریده است...

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نخ تسبیح هر عمل اقتصادی مسائل بانکی است گفت: آمریکا می‌گوید بانک‌های اروپایی می‌توانند با ایران کار کنند اما خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌ها برای برقرای ارتباطات با ایرا...