بلاتکلیفی ۵ ساله ۱۰ هزار متقاضی مسکن مهر “هسا” در پرند...

درحالی حدود ۵ سال از آغاز ساخت پروژه‌های مسکن مهر هسا در پرند می‌گذرد که این واحدها همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد، این در حالی است که تمام پول پرداختی متقاضیان توسط بانک برداشت شده ولی معلوم نیست ...