اتصال تمام تعاونی‌ها به شبکه ملی

دبیرکل اتاق تعاون ایران با انتقاد از میزان سهم تعاون در اقتصاد با وجود عضویت ۴۰ درصد مردم در تعاونی‌ها، گفت: با یک سامانه جامع ملی برای ارتقای بخش، تعاونی‌ها را همانند یک زنجیره به هم پیوسته متصل کرد...