ورود پرتقال های خارجی،درست در زمان برداشت محصول...

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس با بیان اینکه با وجود مازاد تولید پرتقال ،نباید شاهد حضور پرتقال های خارجی در کشور باشیم،گفت: یخ زدن مرکبات درفصل سرما نتیجه عدم امکانات بهینه نگهداری ا...