ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه ششم رفع شد...

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون گفت: در این جلسه ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه توسعه، بررسی و رفع گردید و هفته آینده این لایحه بر...