3 هزار مدیر دولتی حقوق 860 هزار کارگر را می‌‌بلعند!...

روزنامه جون نسبت به تعلل در ارائه گزارش برخورد با حقوق‌های نجومی به مردم هشدار داده است: براساس اظهارات یک نماینده اصلاح‌طلب مبنی بر وجود ۳ هزار فیش نجومی و طبق یک محاسبه ساده به راحتی می‌توان حدس ز...