قیمت جهانی نفت افزایش یافت

امیدواری ایجاد شده در بازار نفت به دلیل اعلام برگزاری نشست ماه آینده تولید کنندگان در مورد طرح فریز نفتی موجب شده تا قیمت نفت از ابتدای ماه اوت تاکنون حدود ۱۰ درصد افزایش یابد....