قیمت جهانی نفت صعودی شد

در آمریکا نیز برای پنجمین هفته متوالی تعداد سکوهای حفاری نفتی افزایش یافت. با بهبود عرضه نفت در بازار جهانی، نگرانی‌های اقتصادی جدیدی نیز در سطح بازار شکل گرفته است. ...